Virtual Reality

นิทรรศการประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Virtual Reality Street Museum

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ทั้งไทยและญี่ปุ่น ผู้ซึ่งตระหนัก ในคุณค่าแห่งความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศ ร่วมกัน ดำเนินการปรับปรุง ต่อยอดการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวกับอยุธยา หมู่บ้านญี่ปุ่น และความสัมพันธ์กับนานาชาติที่มีอยู่เดิม ให้สมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality Street Museum ผลิตโดย บริษัท Toppan Printing จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดทำ Historical Theater เพื่อนำ พาผู้ชมนิทรรศการเข้าสู่โลกเสมือนจริงอย่างเต็มตัว ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่มีความละเอียดสูงถึง 96 ล้านพิกเซล จำลองลักษณะของหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยกรุงศรีอยุธยา จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 17 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านการค้าขายทางเรือ และความเกี่ยวข้องของท่านยามาดะ นางามาซะ ต่ออยุธยา ซึ่งสามารถเลือกได้หลายภาษาทั้ง ภาษาไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษ


ขั้นตอนในการรับชม Street Museum

  • สแกนคิวอาร์โค้ดของ Street Museum ด้วยสมาร์ทโฟน
  • เมื่อท่านอยู่ในบริเวณที่มี VR ตำแหน่งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตที่ท่านใช้อยู่นั้นจะสามารถรับชมและเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ของหมู่บ้านญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบพาโนรามา 360 องศาได้
  • ท่านสามารถเปรียบเทียบร่องรอยของหมู่บ้านญี่ปุ่นในปัจจุบันกับภาพหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ถูกจำลองโดยเทคโนโลยี VR ที่ปรากฏบนหน้าจอ พร้อมกับรับฟังคำบรรยายได้ที่สามารถเลือกได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

ตำแหน่งพื้นที่เยี่ยมชม VR ในหมู่บ้านญี่ปุ่น

จุดที่ 1. อาคารผนวก
จุดที่ 2. บริเวณสวน
จุดที่ 3. บริเวณรูปปั้นท่านยามาดะ
จุดที่ 4. บริเวณท่าเรือและริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จุดที่ 5. บริเวณตึกยามาดะ
จุดที่ 6. ลานกิจกรรมกลางแจ้ง