สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “นิทรรศการทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ […]