ประกาศงดจัดกิจกรรมออกร้านเทศกาลเมษาพาชมดอกซากุระ หมู่บ้านญี่ปุ่น 17-18 เมษายน 2564

ประกาศงดจัดกิจกรรมออกร้านและกิจกรรมพิเศษเทศกาลเมษาพาชมดอกซากุระ หมู่บ้านญี่ปุ่น
วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564