ผู้ดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

1. พระยามไหสวรรย์1968 – 1971
2. นายบรรเจิด ชลวิจารณ์1972 – 1975
3. นายสมหมาย ฮุนตระกูล1976 – 1993
4. นายอาสา สารสิน1994 – 1996
5. ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ 1996 – 2000
6. นายสถาพร กวิตานนท์ 2001 – 2007
7. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 2008 - 2014
8. คุณกลินท์ สารสิน 2014 - 2018