Japanese Village

Japanese Village Ayutthaya
Events

เทศกาลขอพรจากดวงดาว

เทศกาลขอพรจากดวงดาว  

6-7 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกปีในวันที่ 7 ดือน 7 มีงานเทศกาลที่ชาวญี่ปุ่นรอคอย คืองานเทศกาลทานาบาตะ เป็นวันแห่งความรักบนทางช้างเผือกวันที่ ฮิโกะโบชิ หนุ่มเลี้ยงวัว และโอริฮิเมะ เจ้าหญิงทอผ้า จะข้ามทางช้างเผือกมาพบกันปีละครั้ง เชิญร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานทานาบาตะในเมืองไทย พบกับกิจกรรมต่างๆ ท่ามกลางสวนสวนบรรยากาศแบบญี่ปุ่น ชวน – เรียนการพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น (Origami) ชม – การตกแต่งบรรยากาศด้วยกระดาษขอพร (Wish Paper) ชิม – อาหารญี่ปุ่น ไทย หลากหลายสไตล์