ชวนเดินชม”เสาโทริอิ”

ตามเส้นทางเดินในสวนญี่ปุ่น ที่ Japanese Village หมู่บ้านญี่ปุ่น @อยุธยา จุดแลนด์มาร์คใหม่! ในสวนญี่ปุ่นที่หมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา